ELGIZ_MUSEUM_14_TERAS_SERGISI_OPENCALL_SOSYAL_MEDYA_POSTLARI

14.Teras_Herader

 ELGİZ MÜZESİ 14.TERAS SERGİSİ AÇIK ÇAĞRISI

Elgiz Müzesi’nin sanatçılara açık çağrısı, 2022 yazında düzenlenecek 14.Teras Sergisi için başlıyor.

Müzenin 1.500 metrekarelik açık hava sergi alanı 10 yıldır sanatçıların yapıtlarına ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların dikkate değer katılımıyla, her yıl aramıza eklenen genç sanatçılarla farklı anlatım dillerini bir araya getiren sergilerimiz, heykel sanatı için büyük bir birikim oluşturdu. Sanatseverlerin desteğiyle koleksiyonlara taşınan yapıtlar bugünün izini geleceğe taşıyacaklar.

14. Teras Sergisi’nin kavramsal çerçevesi “Görülmeyenler” olarak belirlendi.

Geçen yılın son günlerinde, James Webb uzay teleskobunu, 6,5 metrelik altın kaplama bir aynayı 13,5 milyar yıldan öncesine, evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmeye, olaylarını anlamaya gönderen insanlık, doğası gereği bin yıllardır çevresini görerek anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyor.

John Berger’den alıntıyla ifade edersek “Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir.”

Felsefenin, bilimin ve sanatın en temel tartışma konularından biri olan “görmek”, Elgiz Müzesi terasında bu yaz sanatçıların bakış açısıyla ele alınacak. Biz yeniden bir kez daha görülenleri, görülmeyenleri, arkada kalanları, üstü örtülenleri geçmişten geleceğe ışık tutarak anlamlandıracak sanatçılarla yeni bir sergi kuracağız.

İdeal görüntüyü ararken, sabit bir görme biçimi, bakış açısı ile büyük küçük ilişkisini sistematize edip ufukta olanı önemsizleştiren, hatta kapatan Rönesans perspektifinden, insanın durup baktığı yeri değiştirip iktidar hiyerarşisine göre biçimleyen tersten perspektife, doğuda ve batıda bakışı, görmeyi biçimleyen sistemler sanatın ifade yöntemlerinden olagelmiştir.

Işığı, renkleri görmeye çalışan empresyonistlerden, farklı bakış noktalarını aynı anda önümüze seren kübistlere, hareketin her anını, eylemi görünür kılan fütüristlerden günümüz sanatının sanal gerçeklik gözlüklerine kadar uzanan sanatçının görülmeyenleri görmeye, göstermeye çalışma çabası kesintisiz sürüyor.

Görülmeyenleri görebilmek, görmeyi istemek ve göstermek için anlamaya ve anlamlandırmaya dayalı cesur bir eylem gerekiyor

Biz, bu yıl Teras Sergisi’nde sanatçılarımızı arkada kalanı, saklananı, örtülü olanı, bakış açımızın dışına itilenleri kısaca “Görülmeyenler”i görmeye, göstermeye ve anlamlandırmaya çağırıyoruz.

2022 yazında açılacak olan sergi için Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel, Meliha Sözeri, Ömer Emre Yavuz ve Can Elgiz’den oluşan Danışma Kurulu, başvuru yapan sanatçıların dosyaları üzerinden bir değerlendirme yaparak sergiyi oluşturacaktır.

YAPIT ÖNERİSİ

o Sergi tüm sanatçılara açıktır.

o Sergiye 2020 yılı ve sonrasında üretilmiş yapıtlar kabul edilecektir.

o Müzenin bulunduğu bölgenin yağmur, rüzgâr ve güneş ışığı vb. gibi sert doğa koşulları ve serginin dört ila altı ay açık kalacağı dikkate alınmalıdır. Buna göre, sanatçı önerdiği yapıtının / yapıtlarının aşağıdaki koşulları sağladığını kabul eder. Bu koşulları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Açık hava koşullarına uygun boyut ve dayanıklılıkta,

- Bu koşullardan zarar görmeyecek malzemelerden üretilmiş,

- Kendi ağırlığı ile ayakta durabilen.

o Teras yüzeyi üzerine montaj yapılamamaktadır.

o Sanatçı önerdiği ve danışma kurulu tarafından sergilenmek için seçilen projesinin bire bir aynını üreteceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Danışma Kurulu yapıtı sergiden çıkarma hakkına sahiptir

o Sergi alanının görsellerine www.elgizmuseum.org adresinden ulaşılabilir. Sanatçılar Müze Yönetimi eşliğinde ve müzenin mesai saatleri içerisinde terası görebilir.

o Sergilenmek üzere kabul edilen yapıtlardan herhangi birinin, başka bir yapıtla büyük ölçüde benzerlik taşıması halinde yapıt sergiden çıkarılabilir. Bu durum nedeniyle doğacak ihtilaflardan Müze ve Danışma Kurulu sorumlu değildir; sanatçı hukuki olarak yapıtından sorumludur.

o Yapıtların daha önce sergilenmemiş olması zorunluluktur. Kamusal alanda ya da ticari amaçlı galerilerde, önceden sergilendiği tespit

BAŞVURU DOSYASI

o Başvuru dosyasında yer alacak bilgiler aşağıda yer almaktadır.

   Başvurunun onaylanması için aşağıdaki maddelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

- Biyografi formu (Forma müzenin web sitesinden ulaşılabilir.)

- Başvuru formu (Tarih ve imza eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Forma müzenin web sitesinden ulaşılabilir.)

- Başvurulan proje önerisi (Eser metni ve teknik bilgileri Türkçe ve İngilizce dilinde verilmelidir. Yapıtı tanıtan çeşitli açıdan çekilmiş görseller ya da yapım aşamasında ise maket görseli öneri dosyasına eklenmelidir.)

- Portfolyo (Daha önceki işlerinden 5 tanesinin fotoğrafı ve teknik bilgisi yer almalıdır.)

o Başvuru dosyasında yer alan tüm metinler Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmalıdır. Bu metinler sergi kataloğunda yer alacak ve bir sanatçı olarak sizi tanıtacaktır; bu nedenle verilen metinlerin iki dilde de kontrol edilmiş ve eksiksiz olması gerekmektedir.

o Birden fazla proje ile başvurulabilir. Dijital ve basılı hazırlanacak dosya, başvurulacak her proje için ayrı olarak düzenlenmeli ve gönderilmelidir.

o Başvuru dosyası / dosyaları, sanatçıya iade edilmeyecek; Elgiz Müzesi’nde yer alan ve tüm ziyaretçilerin erişebildiği Arşiv Odası’nda (Archvarium) koruma altına alınacak ve incelenmeye açık tutulacaktır.

BAŞVURU YOLU

o Katılımcılar başvuru dosyalarını hem basılı hem de dijital olarak göndermelidir. Yalnız bir yol ile gönderilmiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

- BASILI DOSYA: Elgiz Müzesi Maslak Mahallesi Meydan Sokak Beybi Giz Plaza 34398 adresine posta ile gönderilmeli ya da mesai saatleri içerisinde elden teslim edilmelidir;

- DİJİTAL DOSYA: info@elgizmuseumistanbul.org adresine, konuya “14.TERAS BAŞVURU_İsim Soyisim” yazılarak ve tüm dosyalar bir adet sıkıştırılmış ZİP dosyası halinde gönderilmedir.

o Fiziksel ve dijital tüm başvurular için son tarih 16 Mart 2022, Çarşamba günü, saat 17.00’dir. Belirtilen tarih ve saati geçiren dosyalar, fiziksel ya da dijital olmasına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir. Basılı dosyaların gönderim süreleri bu tarih ve saat dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

SEÇİLEN YAPITLAR

o Yapıtların terasa çıkarılması sanatçı denetiminde müze yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir.

o Yapıtların teras alanına yerleştirilmesi Danışma Kurulu denetiminde, müze yetkilileri yardımı ile sanatçı tarafından yapılacaktır.

o Sergilenen yapıtların dokümantasyonu müze tarafından yapılacaktır. Sanatçıların başvururken gönderdiği eser metni ve teknik bilgileri ile bir sergi kataloğu hazırlanacaktır.

o Sergi basılı ve dijital mecralardan, müzenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından kamuoyuna tanıtılacaktır. Sergi sürecinde çeşitli kurumlarla iş birliği ve yan etkinlikler yapılabilir; sanatçının izni dâhilinde sergi sonrasında kamusal veya farklı alanlarda yapıtlar sergilenebilir.

o Yapıtlar İstanbul il sınırları içinde sanatçıların atölyelerinden alınacaktır. Nakliye sırasında yapıtın zarar görmemesi için alınacak tedbirler, paketleme, sanatçının sorumluluğundadır, nakliye sırasında doğacak zarardan müze sorumlu olmayacaktır.

o İstanbul dışından gelecek yapıtların nakliyesi sanatçıya aittir. Müze belirlenecek tutarda nakliye desteği sağlayacaktır.

o Yurt dışından gelecek yapıtların nakliyesi ve masrafları sanatçıya aittir. ATA Carne işlemleri kendi ismiyle sanatçı tarafından yapılacaktır. Müze belirlenecek tutarda nakliye desteği sağlayacaktır.

ELGIZ_MUSEUM_ESER_BIYOGRAFI_FORMU  (WORD)

ELGIZ_MUSEUM_ESER_BIYOGRAFI_FORMU (PDF)

14. TERAS BAŞVURU FORMU

14.Teras_Sergisi