Arada  

26 Nisan-14 Haziran 2003

Sanatçılar: David Michael Clarke, Dr. Francois Courbe, Christelle Familiari, Chiara Gallerani, Charles – Edmond Henry, Anabelle Hulaut, Seza Paker, Agnes Pezeu-Villand, Ali Akay

Ali Akay’ın Deleuze, Bataille, Bergson ve Sibony gibi çağımızı etkileyen düşünürlerin kuramlarından yola çıkarak oluşturduğu serginin çerçevesi “oluş” ve “arada” kavramları üzerine düşünmeyi amaçlıyordu. “Arada” kavramının görsel olarak irdelediği sergiye Fransa’da yaşayan farklı dil ve kökenlerden 8 sanatçı katıldı.

Ali Akay’ın üzerinde çok çalıştığı ve öğrettiği düşünür Gilles Deleuze’ün şu sözlerine dikkat çekiyordu: “Oluş, ne  geçmiştir ne de gelecekte vardır; ikisinin arasında, asla şimdiki zaman olmadan var olmaktadır. Oluş, şimdiki zamanı atlayıp “aradan” iki bakış açısının, geçmiş ve geleceğin “arasından”geçmektir.”

David Michael Clarke2

David Michael Clarke

Dr.Francois Courbe3